Een redactioneel artikel is een stuk met een specifiek onderwerp in een tijdschrift, nieuwsbrief, woordenboek of encyclopedie. Artikelen in tijdschriften geven vaak de mening weer van één of meer auteurs over een specifiek onderwerp, terwijl artikelen in dagbladen en kranten vaak objectief geschreven zijn. Het artikel kan de volgende indeling hebben. Eerst wordt het onderwerp geïntroduceerd, daarna worden verschillende meningen vermeld en volgt een conclusie.