In organisaties en bedrijven is het sinds de jaren negentig gebruikelijk dat voorstellen en verslagen op formele wijze met een presentatie worden toegelicht. Een spreker houdt een voorbereid betoog waarbij of waarna de vergadering in discussie gaat over de inhoud. Heel vaak wordt gebruikgemaakt van presentatiesoftware zoals PowerPoint of Keynote, computerprogramma’s waarmee teksten en afbeeldingen aan de luisteraars getoond worden. Vóór 2000 gebruikten sprekers daarvoor overheadsheets, flipover-vellen papier of gewoon een schoolbord.